Samorząd
Uczniowski

 

14 września 2017 r.

przedstawiciele klas IV - VII

oraz klas gimnazjalnych II-III wzięli udział w wyborach prezydium Samorządu Uczniowskiego.

 

W wyniku tajnego głosowania wybrano Przewodniczących i VicePrzewodniczących.

 

Oto skład SU na rok szkolny 2017/2018